FAQ

Het Cairgo Bike project promoot het regelmatig gebruik van alle vormen van bakfietsen in Brussel. Hieronder vind je een lijst van de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Vind je niet wat je zoekt? Neem dan hier rechtstreeks contact met ons op.

Welke beroepen zijn compatibel met de bakfiets ?

In principe sluiten wij geen enkele activiteit of sector uit. Een bakfiets is een vervoermiddel als alle andere, met een zeer breed scala aan mogelijkheden. Voor bepaalde volumes zullen nog steeds bestelwagens nodig zijn en deelsystemen zoals Remorquable of Cambio zijn het overwegen waard.

In Brussel bijvoorbeeld is er al een fietsende slotenmaker, zijn er verpleegsters en vroedvrouwen op de fiets, maar ook vuilnisophaal, maaltijdbezorging en glazenwassen met de fiets.

Welke modellen van bakfietsen zijn beschikbaar bij de ondersteuning die urbike biedt ?

urbike beschikt over een vloot van 12 bakfietsen voor het Cairgo Bike project: fietsen van de merken Douze Cycles (V2 en G4) en Urban Arrow (Shorty, L en XL) met verschillende vergrendelbare of open modules, evenals driewielers van HNF Nicolaï. Die twaalf fietsen hebben verschillende laadvolumes (van 150 L tot 525 L), maximumgewichten (144 kg tot 275 kg) en afmetingen en zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en activiteiten. urbike biedt ook de FlexiModal "runner" aanhanger aan. 

Wat is zwarte koolstof ?

Zwarte koolstof (black carbon) is een groep koolstofrijke verontreinigende stoffen. Dat zijn fijne deeltjes, die tot de PM2.5 fractie worden gerekend, d.w.z. met een diameter van minder dan 2,5 micrometer (1 micrometer = 10-6 meter). Veel zwarte koolstofdeeltjes zijn zelfs uiterst klein en behoren daarom tot de zogenaamde ultrafijne stofdeeltjes. Zwarte koolstof is zeer sterk verbonden met verbranding, en wordt daarom soms ook roetkool genoemd.

De twee voornaamste bronnen van deze verontreiniging zijn de verbranding van stookolie en van voertuigbrandstoffen. Door hun zeer kleine afmetingen dringen deze deeltjes gemakkelijk door in de longen en de aderen en verhogen ze de risico's op kanker en hart- en vaatziekten. 

De blootstelling aan deze verontreinigende stof zal worden gemeten door Leefmilieu Brussel.

Kan ik een fiets lenen van urbike als ik niet deelneem aan het begeleidingsprogramma ?

Nee, de lening is gereserveerd voor deelnemers aan het programma.

Waarom wordt in het Cairgo-fietsproject de blootstelling aan zwarte koolstof gemeten en niet die aan stikstofoxiden (NOx) ?

Stikstofoxiden zijn een andere zeer goede indicator van de luchtvervuiling door de verbranding van fossiele brandstoffen in het Brussels Gewest. Het aandeel van het wegvervoer in de productie van deze verontreinigende stoffen is groter dan dat van zwarte koolstof. Deze oxiden zijn gassen, geen zwevende deeltjes. De meetmethode is in hun geval relatief complexer dan die voor zwarte koolstof. Zij kan momenteel niet worden geminiaturiseerd in een draagbaar toestel, althans niet met een aanvaardbaar kwaliteitsniveau dat vergelijkbaar is met dat van de officiële meetstations.

Hoeveel kost de ondersteuning aangeboden door urbike en Pro Velo ?

Het programma is gratis! Ze vragen alleen een borgsom om de fietsen te lenen.

Hoe kan ik mijn verplaatsingen zodanig plannen dat ik me zo min mogelijk aan zwarte koolstof blootstel ?

Het Exp'AIR-project, waarvan de metingen plaatsvonden tussen 2013 en 2015, heeft de concentratie zwarte koolstof in het Brussels Gewest in kaart gebracht. Leefmilieu Brussel heeft een kaart opgesteld waarop de concentraties tijdens de piekuren zijn aangegeven. Bovendien is het gebruik van Opstelvakken voor Fietsers aan verkeerslichten volledig relevant voor bakfietsen. Die opstelvakken helpen fietsgebruikers minder vervuiling te ondervinden doordat zij de producten van de verbranding van voertuigbrandstof niet hoeven in te ademen. Tegelijk wordt hun veiligheid bij verkeerslichten gewaarborgd.

Moet ik mijn Cambio elektrische bakfiets terugbrengen naar het oorspronkelijke station ?

Ja, aan het einde van de reservering moet je de fiets terugbrengen naar hetzelfde station waar je hem hebt opgehaald. Tijdens de reservering kun je de fiets parkeren waar je maar wilt, uiteraard volgens de Brusselse regels, en de Cambio-fiets vergrendelen. 

Welk materieel komt in aanmerking voor de premie aangeboden door Brussel Economie en Werkgelegenheid ?

De volgende bakfietsen en fietskarren ontworpen voor het vervoer van goederen zijn toegestaan:
 

  • Bakfiets : rijwielen en elektrisch aangedreven rijwielen als bedoeld in artikel 2, 2.15.1 en 2.15.3, van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, bestemd voor het vervoer van volumineuze goederen door middel van een geïntegreerde bak of een geïntegreerd platform. De bakfiets moet een minimum laadvermogen van 100 kg hebben. Indien hij is uitgerust met elektrische ondersteuning, moet hij een maximaal vermogen van 250 W hebben.

    Uitrusting zoals "vrachttransportmodules" die bij een aangekochte bakfiets horen, zijn subsidiabel indien zij samen met de bakfiets worden aangekocht.
  • Fietskar: vrachtfietskarren voor handelswaar komen in aanmerking. Aanhangwagens voor het vervoer van dieren of personen komen echter niet in aanmerking.

Gebruikt en gehuurd materieel komt ook niet in aanmerking.

Hoeveel kost een Cambio abonnement?

Cambio werkt met abonnementen. Naargelang van je behoeften betaal je maandelijks € 4 voor het abonnement START, € 8 voor BONUS en € 22 voor COMFORT. Je hebt dan toegang tot het hele wagenpark. En als je een van de voertuigen gebruikt, betaal je per uur en per km. Aan het einde van elke maand ontvang je een gedetailleerde factuur voor je verplaatsingen. Ontdek de tarieven per uur en per km van onze verschillende voertuigen en abonnementen.

Bij de inschrijving betaal je € 35 inschrijvingsgeld en een financiële bijdrage

De financiële bijdrage (waarborg) wordt terugbetaald in geval van opzegging en bedraagt € 150 voor het START-abonnement en € 500 voor de BONUS- en COMFORT-abonnementen.

Kan iedereen vergezeld worden door urbike in het Cairgo Bike project ?

Elke beroepsorganisatie (openbaar of privé) kan deelnemen. Er zijn geen criteria m.b.t. de sector of de grootte van het bedrijf.

Wat zijn de voordelen van het professioneel gebruik van een bakfiets ?

Je bent veel wendbaarder in het verkeer. Je kunt op elk moment de talrijke beperkte eenrichtingsstraten inrijden en je krijgt toegang tot voetgangersgebieden. Je reistijd is voorspelbaar en je zit niet vast in de files. Je kunt gemakkelijk voor de deur van je klant parkeren (zonder voetgangers te hinderen natuurlijk). De investering en vooral de bedrijfskosten liggen veel lager dan bij een auto of een bestelwagen.

Hoe kan ik door urbike begeleid worden ?

Er is al een groep van 40 professionele deelnemers geselecteerd voor het programma, dat voor 2021 volgeboekt is. urbike overweegt momenteel nieuwe modules en formules die meer deelnemers zouden kunnen onthalen. Je neemt best contact op met urbike om samen de mogelijkheden te bespreken: cairgo@urbike.be.